вівторок, 2 грудня 2014 р.

Про мене.
Педагогічне кредо.
«Технології не задля технологій,
а задля результату»

Вчитель історії та правознавства, працюю над проблемою «Інтерактивне навчання на уроках правознавства». Для досягнення цієї мети я використовую в навчально-виховному процесі інтерактивні методи роботи, які сприяють кращому засвоєнню учнями навчальному матеріалу, розвивають їх творче мислення, формують навички дій у найтиповіших ситуаціях, розвивають аналітичне мислення учнів, значно активізують їхню роботу на уроці, виробляють вміння застосовувати здобуті знання на практиці, давати правову оцінку різним суспільним відносинам.
Тому одним із найважливіших завдань, я вважаю, є підготовка учнів до життя, вироблення навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права. Для цього необхідно максимально наблизити уроки правознавства до життя, спонукати дітей бути активними учасниками подій, а не просто спостерігачами.